Przejrzystość finansowania

Kategoria: Nieprzypisane do żadnej kategorii piątek, 29, czerwiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

~ Dzialania Koordynatorki Koalicji w okresie 2 luty 2018 - 31 lipiec 2019 wspiera WWF Polska. [Koordynator pracuje na rzecz Koalicji, rzek i ludzi, nie na rzecz danej organizacji, ze stosownym zapisem w umowie]

Panda WWF100

~ Koalicji Ratujmy Rzeki w okresie 1 lutego 2018 - 31 lipca 2019 wsparcia finansowego udziela Fundacja im. Stefana Batorego. Grant przyznany Fundacji Greenmind - członkowi Koalicji, przeznaczony jest na wzmocnienie KRR w zakresie komunikacji i pozyskiwania źródeł finansowania, monitoringu decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne, współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne. [Nasz pierwszy wspólny projekt <3]
logo fsb 600x600greenmind logo FB 1

~ W okresie 1 maja 2018 - 31 grudnia 2019 realizowane jest wsparcie pozyskane dla Koalicji przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi z programu POWER UE. Działania wzmocnią KRR w zakresie działalności strażniczej, społecznej i organizacyjnej. Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”  

    logoEKOUNIAduze 1  TNZ mały www logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1Barwy RP 1www UE EFSI rgb 1

~ W okresie 1 czerwca 2018 - 31 maj 2019 Polski Klub Ekologiczny realizuje miedzynarodowy projekt na rzecz Koalicji i wspolpracy rzecznej "Healthy River – Healthy Me – Healthy Sea: Joint actions for common challenges". Projekt wzmacnia wspolprace miedzynarodowa miedzy zlewniami rzek, wspiera stabilizacje i powstawanie PARTs, wspiera wydarzenia KRR (Zielony Uniwersytet - cz. rzeczna). Healthy River Healthy Me Healthy Sea- prezentacja

 HrHBHm CCB PKE    

 

 

*Projekty koalicyjne realizowane są w sposób spójny, uzupełniając się nawzajem.

Odsłony: 6961