Akty prawne

Kategoria: Akty prawne sobota, 01, lipiec 2017 Koalicja Ratujmy Rzeki

Prawo wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1137) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 77 poz. 695)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 210 poz. 1786, ze zmianami)

Uchwała Nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” (M.P. 2016 poz. 711)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1121) – tzw. stare Prawo wodne