Stopień wodny w Siarzewie - interwencja KRR

Kategoria: Aktualności czwartek, 12, grudzień 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Kolejne 0,5 mln złotych do utopienia.  Choć dla budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie nie wydano ostatecznej decyzji środowiskowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 20 listopada 2019 r. ogłosiły przetarg na wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu instrukcji gospodarowania wodą wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (https://bit.ly/2PzJzKK). Za dokumentację podatnicy zapłacą ok. 0,5 mln zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 oraz 18 ustawy ooś, pozwolenie wodnoprawne na regulację wód i wykonanie urządzeń wodnych , a także decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych (na podstawie tzw. specustawy powodziowej), musi być poprzedzone uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Takiej decyzji wciąż nie ma, choć w sprawie budowy stopnia na dolnej Wiśle toczą się dwa postępowania. Pierwsze, w którym wnioskodawcą jest Prezydent Włocławka, utknęło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W drugim, prowadzonym na wniosek PGW WP organ II instancji w ciągu prawie 2 lat (!) nie był w stanie rozpatrzeć odwołań.

Protestując przeciw metodzie faktów dokonanych stosowanej przez PGW WP, a także narażaniu budżetu na niepotrzebne wydatki, Koalicja Ratujmy Rzeki wysłała wczoraj list do Prezesa WP, w którym żądamy natychmiastowego unieważnienia wszczętej procedury przetargowej i wstrzymania się z dalszymi krokami dotyczącymi budowy nowego stopnia na dolnej Wiśle do czasu uprawomocnienia się decyzji środowiskowej w obu toczących się obecnie postępowaniach.

Odsłony: 3831