STOP dla szkodliwych inwestycji na rzekach. STOP dla szkodliwych inwestycji na Odrze.

Kategoria: Aktualności sobota, 18, lipiec 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

STOP dla szkodliwych inwestycji na rzekach. STOP dla szkodliwych inwestycji na Odrze.
Koalicja Ratujmy Rzeki apeluje o zaprzestanie trwonienia pieniędzy polskich podatników i zaciągania miliardowych pożyczek w ramach programu Banku Światowego na prace polegające na użeglownieniu rzek, realizowane pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Koalicja skierowała wczoraj do Premiera list* wzywający do wstrzymania większości inwestycji na Odrze oraz do zawieszenia i renegocjacji umowy z Bankiem Światowym w tym zakresie.

Odra KRR2020

Planowane przez Wody Polskie przedsięwzięcia hydrotechniczne na Odrze są szkodliwe dla ludzi i środowiska, nieefektywne ekonomicznie, a opracowania eksperckie pokazują, że przyczynią się do zwiększenia ryzyka powodziowego na Odrze granicznej!
KRR apeluje o wstrzymanie: prac modernizacyjnych na Odrze granicznej i środkowej, bagrowania Przekopu Klucz-Ustowo i Jeziora Dąbie, przebudowy mostów (związanej z rozwojem żeglugi), budowy baz cumowniczych dla lodołamaczy, budowy suchych zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej (które mają marginalne znaczenie przeciwpowodziowej).
Polska, jak cała Europa i Świat, wchodzi w recesję spowodowaną pandemią COVID-19. Skutki jej są coraz bardziej odczuwalne dla gospodarki Polski, należy więc szczególnie racjonalnie gospodarować naszym narodowym kapitałem - teraz i w przyszłości, gdy będziemy musieli spłacać pożyczkę Banku Światowego. Program przeciwpowodziowy Banku Światowego na Odrze (jako część Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły) opiewa na 760 mln euro. Wszelkie zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na pilniejsze potrzeby jak np. zwiększanie naturalnej retencji wody w odpowiedzi na katastrofę klimatyczną.

*Pełna treść listu http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/KRR_List_otwarty_PRM_17_07_2020.pdf

Fot. Marcin Budniak, TPRIIG

Odsłony: 2596