KRR wnioskuje o praworządność na Odrze

Kategoria: Aktualności wtorek, 09, styczeń 2024 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

 

Pan Dariusz Klimczak

Minister Infrastruktury 

Wniosek

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki wnioskujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac regulacyjnych na Odrze granicznej, dla których zakaz prowadzenia prac budowalnych orzekł postanowieniem z dnia 9 grudnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 2239/22).

Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt III OZ 78/23; dalej jako: „postanowienie NSA”)  oddalił zażalenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz GDOŚ na postanowienie WSA. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że prace budowlane powinny zostać niezwłocznie wstrzymane. W załączeniu przedstawiamy przebieg postępowania w tej sprawie oraz zdjęcie pokazujące prace trwające na Odrze wykonane w dniu 4.01.2024 w rejonie Osinowa Dolnego.

Natychmiastowe wstrzymanie prac regulacyjnych na Odrze granicznej będzie wyrazem troski o praworządność w naszym kraju. 

w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki:

Fundacja EkoRozwoju – Krzysztof Smolnicki, Prezes;
Fundacja Greenmind – Jacek Engel, Prezes Zarządu;
Fundacja WWF Polska – Piotr Nieznański, Ekspert ds. polityki środowiskowej;
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Justyna Choroś, Liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa;
Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego – Paweł Augustynek Halny, Przewodniczący;
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA – Radosław Gawlik, Prezes;
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – Jacek Bożek, Prezes;
Towarzystwo na rzecz Ziemi - Robert Wawręty, Wiceprezes;
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Rafał Rykowski, Specjalista ds. komunikacji.

Otrzymują:

Minister Klimatu i Środowiska, Pani Paulina Hennig-Kloska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Arkadiusz Marchewka

Odsłony: 758