STOP NISZCZENIU ODRY

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 15, marzec 2021 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

 STOP NISZCZENIU ODRY - Polacy i Niemcy podejmują wspólne działania w obronie Odry – to nasza rzeka, którą musimy chronić przed szkodliwymi inwestycjami.

P3152613

- 48 organizacji pozarządowych, eksperci, naukowcy osoby prywatne, będący członkami Koalicji Ratujmy Rzeki oraz 1500 osób z Polski i innych krajów europejskich podpisali petycję przeciw regulacji i niszczeniu Odry, którą przekazali w przedstawicielstwie KE we Wrocławiu

- mieszkańcy znad Odry wspierani przez niemieckie organizacje pozarządowe i Partię Zielonych złożyli podobną petycję w Ministerstwie Transportu w Berlinie, w kancelarii władz Landu Brandenburgii w Poczdamie oraz w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie

- szokujące jest to, że polscy urzędnicy w 2015 r., aby zdobyć z Banku Światowego pożyczkę w wysokości 760 mln EUR na program, którego celem jest zapewnienie III klasy żeglowności Odry, „ubrali umowę” w rzekome działania przeciwpowodziowe, do czego przyznali się w rozmowie z dziennikarzami

- istnieją naukowe dowody na negatywny wpływ prowadzonych i planowanych inwestycji na Odrze, m.in. wzrost ryzyka powodziowego, pogłębienie problemu z suszą oraz negatywny wpływ na wszystkie nadodrzańskie obszary chronione

- niedopuszczalne jest, aby europejscy podatnicy opłacali niszczycielski program, (poprzez dofinansowanie z UE w wysokości ok. 200 mln EUR oraz pożyczkę z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości ok. 300 mln EUR)

Nie możemy na to pozwolić! Wzywamy rządy i instytucje niemieckie do zaprzestania takich działań!

Treść petycji: link

KRR zasygnalizuje w liście otwartym, złożonym w tym samym dniu, iż obok zagrożeń, o których pisze w petycji „Stop niszczeniu Odry”, doszły jeszcze nowe, planowane przez Polskę po otrzymaniu funduszy europejskich na mocy opracowywanej aktualnie Umowy Partnerstwa RP- UE. Koalicja aktywnie wspiera postulaty organizacji ekologicznych i pro klimatycznych, aby z projektu Umowy Partnerstwa ( UP) wykluczyć:

  1. inwestycje wspierające rozwój żeglugi śródlądowej, których skutkiem byłoby zniszczenie swobodnie płynących rzek (m. in Odry) i ciągłości ekosystemów rzecznych, które są ważnymi korytarzami ekologicznymi. Miałoby to też negatywny wpływ na wiele obszarów chronionych.
  2. inwestycje ukierunkowane na retencję zbiornikową i korytową, które są kontrproduktywne w stosunku do celu, jakim jest skuteczna adaptacja do zmian klimatu, a także szkodliwe dla środowiska ze względu na emisje gazów cieplarnianych i niszczące działanie  na przyrodę dolin rzecznych.
Odsłony: 3656