Nagroda EuroNatur 2023: Sygnał wsparcia dla ochrony rzek w Polsce

Kategoria: Aktualności piątek, 27, październik 2023 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR) laureatką Nagrody Euro Natur

Radolfzell na wyspie Mainau, 26 października 2023 r.

26 października 2023 r. odbyło się wręczenie nagrody EuroNatur. W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki nagrodę odbierał/y: Dorota Chmielowiec-Tyszko (Fundacja na rzecz EkoRozwoju), Justyna Choroś (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) i Piotr Nieznański (WWF Polska).

 „Nie da się przecenić tego, co KRR zrobiła dla polskich rzek. Przede wszystkim pokazała kompleksowe podejście do ochrony żyjących rzek w całej Polsce, a także ponad granicami. Koalicja przedstawia wizję przyszłości, w której rzeki będą chronione i traktowane jako integralna część przyrody” – powiedział Thomas Potthast w przemówieniu laudacyjnym.

Nasza Koalicja powstała w odpowiedzi na plany rządzących, które nieuchronnie zniszczą bezcenną przyrodę. Koalicja zyskuje coraz większe poparcie dzięki temu, że działa na rzecz ochrony rzek i realizuje projekty społecznie użyteczne. Jesteśmy wdzięczni za przyznanie Koalicji nagrody EuroNatur 2023. Dedykujemy ją wszystkim osobom, które nie zamierzają pozostać bierne w obliczu dewastacji środowiska. Ludziom, którzy aktywnie angażują się w oddolne inicjatywy obywatelskie i solidarnie wspierają pracę na rzecz ochrony życiodajnych rzek” – powiedziały podczas uroczystości wręczenia nagrody osoby reprezentujące KRR.

Po wyborach parlamentarnych 15 października w Polsce pojawiła się nowa nadzieja dla Odry. Ustępujący rząd w Warszawie parł do realizacji planów zamienienia Odry w żeglowną drogę wodną, nie zważając na częściowo naturalny charakter rzeki. Nie przemówiła do rozsądku polityków zeszłoroczna katastrofa ekologiczna. 

Koalicja Ratujmy Rzeki została uhonorowana nagrodą EuroNatur po części za reakcję na katastrofę ekologiczną na Odrze w lipcu 2022 r. Złożyły się na nią zanieczyszczone ścieki, wpuszczane do Odry i jej dopływów, ingerencja człowieka w dynamikę rzeki oraz przedłużająca się susza, która doprowadziła do znacznego rozrostu toksycznych glonów w Odrze. Zginęła ponad połowa ryb oraz niezliczona liczba małży i ślimaków. Od tego czasu niewiele zrobiono, aby poprawić sytuację. Polskie kopalnie w dalszym ciągu odprowadzają słone ścieki do dopływów Odry, a rząd w Warszawie forsuje przekształcenie granicznej rzeki w drogę wodną. KRR wspólnie z partnerami, w tym EuroNatur, złożyła m.in. skargę do Komisji Europejskiej przeciwko tym planom. Jednak wyzwania prawne i skargi na poziomie krajowym i unijnym jak dotąd nie pokrzyżowały katastrofalnych dla rzeki planów.

Dzięki działaniom KRR i możliwej zmianie władz w Warszawie jest jednak nadzieja dla polskich rzek.

EuroNatur deklaruje kontynuowanie wraz z KRR działań na rzecz ochrony Odry, Wisły i innych rzek w Polsce. Nowy rząd musi zdawać sobie sprawę, że na nim spoczywa odpowiedzialność za ekologiczną przyszłość kraju.

Ceremonia wręczenia nagród była transmitowana na żywo na kanale Kanał EuroNatur na Facebooku.

Informacje ogólne:

Nagroda EuroNatur Award for Environmental Excellence honoruje wybitne zaangażowanie w dziedzinie ochrony przyrody, zachowania naszego środowiska, edukacji ekologicznej i wspierania zrównoważonego rozwoju. Nagroda jest przyznawana osobistościom, które w sposób szczególny i długotrwale zaangażowały się w ochronę zasobów naturalnych. Nagroda EuroNatur została przyznana po raz pierwszy w 1992 roku. Od tego czasu uhonorowano wiele wybitnych osób publicznych za ich prywatną, społeczną, ekonomiczną lub polityczną działalność w dziedzinie ochrony przyrody.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród, której towarzyszy międzynarodowa kampania public relations, podkreśla zasługi laureatów i szczególne wyzwania w ochronie przyrody. Propozycje kandydatur do nagrody EuroNatur mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, członków rady powierniczej i przewodniczącego EuroNatur, byłych laureatów nagrody, a w szczególnych przypadkach przez władze krajowe i regionalne. 

Poprzedni zwycięzcy to m.in. gmina Mals w Południowym Tyrolu, The World Biodiversity Council IPBES, amerykański autor bestsellerów Jonathan Franzen i „odważne kobiety z Kruščicy”.

Nagroda EuroNatur 2023 została przyznana w czwartek, 26 października 2023 r. o godzinie 17:00 na wyspie Mainau na Jeziorze Bodeńskim. Nagrodę w imieniu KRR odebrali: Dorota Chmielowiec-Tyszko (FER – Fundacja na rzecz EkoRozwoju), Justyna Choroś (OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) i Piotr Nieznański (WWF Polska).

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR) łączy organizacje, które chcą chronić polskie rzeki, potoki i tereny podmokłe, a także naukowców, osoby prywatne, grupy nieformalne i instytucje, które troszczą się o los ekosystemów rzecznych Polski. Od wielu lat Koalicja prowadzi kampanię na rzecz ochrony Wisły i Odry, a obecnie walczy z planami budowy drogi wodnej E40. Projekt ten zagraża największym w Europie obszarom dzikiej przyrody w regionie Polesia.

 

Kontakt:

Dorota Chmielowiec-Tyszko Fundacja na rzecz Ekorozwoju, 0048 608 503 038

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 0048 573 790 895

Piotr Nieznański, Fundacja WWF, 0048 601 817 060

Odsłony: 523